phương án thu thuế cách đây không lâu nhất của Bộ Tài Chính đang gây xôn xang dư luận. Cụ thể, trong phương án đề nghị thu thuế mới, những căn nhà có giá trị từ 700 triệu đồng sẽ phải đóng thuế 0.4%/năm. Không những thế theo đại diện bộ tài chính thì vẫn sẽ có các trường hợp được miễn thuế nhà đất dù giá trị căn nhà cao hơn 700 triệu đồng.


Cụ thể sẽ có 11 trường hợp được miễn thuế:
Thứ nhất: các Công trình chung cư, nhà đất, nhà ở thuộc diện khuyến khích đầu tư; Dự án đầu cơ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội rất khó khăn; Dự án đầu cơ thuộc lĩnh vưcj khuyến khích đầu cơ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của tổ chức sử trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.
Thứ 2, đất của hạ tầng thực hiện xã hội hoá đối với những hoạt động trong ngành nghề giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.
Thứ ba, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của người hoạt động cách mệnh trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng hàng ngũ vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ lúc còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà tình cảnh gia đình khó khăn.
Thứ tư, đất thi công nhà nghĩa tình, nhà đại đoàn kết, cơ sở vật chất nuôi dưỡng người cao tuổi đơn chiếc, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội.
Thứ năm, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn với điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khói khăn.
Thứ sáu, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.
Thứ bảy, đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử - văn hoá.
Thứ tám, nhà ở xã hội; nhà ở công vụ.
Thứ chín, các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Luật Nhà ở.
Thứ mười, người nộp thuế vướng mắc do sự kiện bất khả kháng giả dụ giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế trên 50% giá tính thuế.
Thứ mười một, người nộp thuế có số thuế phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.
không những thế cũng có 4 trường hợp được miễn 50% thuế:
Thứ nhất, đất, nhà ở của Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của đơn vị sử dụng từ 20% tới 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.
Thứ 2, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Thứ ba, đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ ko được lợi trợ cấp hàng tháng.
Thứ tư, người nộp thuế vướng mắc do sự kiện bất khả kháng nếu như giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế từ 20% tới 50% giá tính thuế.
>> xem thêm thông tin tại đây