Trả lời câu hỏi ngày phòng cháy chữa cháy là ngày nào, luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 quy định lấy ngày 4.10 là “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”. Đây là một vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động công, nhân viên, lực lượng quần chúng nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy chữa cháy, các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cần tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, thiết thực và hiệu quả làm chuyển biến về nhận thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Tập trung đầu tư, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở… đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Trong ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, đã có 30 đội của các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội tham gia hội thao. Đây là các lực lượng chữa cháy cơ sở, có vai trò quan trọng trong việc phát huy phương châm 4 tại chỗ, lan tỏa công tác phòng cháy chữa cháy đến với người dân

Hội thi được tổ chức giúp cán bộ, và các chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thành phố và lực lượng dân phòng nâng cao thể lực, trình độ, chiến thuật trong chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.Ý nghĩa ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
Toàn dân phòng cháy và chữa cháy là hoạt động của đông đảo quần chúng nhân dân có sự lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm thực hiện các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, góp phần đẩy mạnh phong trào quần chúng. Đó cũng chính là ý nghĩa ngày phòng cháy chữa cháy 4/10.

Xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy là một biện pháp thường xuyên và lâu dài, có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy. Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng cháy chữa cháy, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được Nhà nước giao, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẽ tổ chức vận động quần chúng.

Ngoài ra, cũng cần phải căn cứ vào tính chất đặc điểm của cháy, nổ của từng địa bàn, tùy từng điều kiện và hoàn cảnh cũng như trình độ nhận thức của quần chúng nhân dân ở mỗi khu vực để có hình thức, biện pháp tổ chức vận động sao cho phù hợp.
Xem thêm: https://pcccantam.com/may-bom-dien-gia-re.html

Các Chủ đề tương tự: