Công ty TNHH Điện Máy KTZ Việt Nam là thành viên của Tập đoàn ATT Singapore, được thành lập từ năm 1981, ATT là một trong những nhà sản xuất động cơ điện hàng đầu khu vực châu Á. Không chỉ cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa Singapore, đặc biệt là ngành công nghiệp hàng hải, sản phẩm motor điện của ATT còn được xuất khẩu sang các thị trường khác như Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Sri Lanka, Hong Kong, Myanmar và các nước Trung Đông như Tiểu Vương Quốc Ả Rập và các quốc gia khác.
12.jpg1263810340.nv.jpglogo.jpgMotor ATT.jpgmotor-att-300x276.jpg